• 1 დაწყება
  • 2 დაზღვეული პირები
  • 3 ავტომობილი
  • 4 ისტორია
  • 5 პოლისი
  • 6 მძღოლები
  • 7 გადახდა

თქვენ საკუთრებაშია ავტომობილი, რომლისთვისაც იძენთ დაზღვევას?

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

პოლისის პირობებით, დაზღვევას არ ექვემდებარება ავტომობილი, რომელიც გამოიყენება კომერციული დანიშნულებით (მაგ: ტაქსი, რენტის ავტომობილი)

თქვენი მონაცემები

გსურთ სადაზღვევო პაკეტის გაუმჯობესება?

ერთჯერადი გადახდის შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ ერთი თვის პრემიას საჩუქრად!