• 1 დაწყება
  • 2 ავტომობილი
  • 3 პოლისი
  • 4 გადახდა

თქვენი მონაცემები

მე ვარ ავტომობილის მფლობელი

გთხოვთ, გაითვალისიწინოთ, რომ ვებ-გვერდზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხს აგებს დამზღვევი.

აირჩიეთ სასურველი გადახდის გრაფიკი

*პოლისის ღირებულების ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში, თქვენი საბანკო ბარათიდან ავტომატურად ჩამოგეჭრებათ პოლისის ღირებულება, გადახდის გრაფიკში მითითებული თარიღების და თანხის ოდენობის შესაბამისად *სადაზღვევო თანხა არის მაქსიმალური ლიმიტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება სადაზღვევო კომპანიის მხრიდან ანაზღაურების გაცემა დაზღვეულზე.