• 1 პაციენტი
  • 2 ექიმი
  • 3 განრიგი
  • 4 დაჯავშნა