ბაზისური

პოლისი მედი

ოპტიმალი

პოლისი მედი

სტანდარტი

პოლისი მედი

კლასიკი

პოლისი მედი

პრემიუმი

პოლისი მედი
სადაზღვევო პრემია

15

25

35

48

65

24 საათიანი ცხელი ხაზი  100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
პირადი ექიმის მომსახურება  100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
პროფილაქტიკური და სასკრინინგო კვლევები   100% წელიწადში ერთხელ 100% წელიწადში ერთხელ 100% წელიწადში ერთხელ 100% წელიწადში ერთხელ 100% წელიწადში ერთხელ
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება   100% ულიმიტო
გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება   50% 2500 100% 3000 100% 5000 100% 10000 100% 20000
ჰოსპიტალური მომსახურება უბედური შემთხვევის გამო   50% 5000 100% 8000 100% 12000 100% 15000 100% 20000
ჰოსპიტალიზაცია პროვაიდერში გამონაკლისის და მოცდის პერიოდის მიღმა  10-40% 1000 10-40% 1000 10-40% 3000 10-40% 4000 10-40% 5000
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება ერთ საწოლ/დღეზე მეტი  50% 1000 80% 3000 80% 4000 90% 5000
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება ერთ საწოლ/დღე  50% 500 80% 600 80% 800 90% 1000
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება "პოზიტიური სიის" შესაბამისად  100% 300 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება "პოზიტიური სიის" მიღმა  50% 300 50% 500 50% 800 50% 1000 60% 1000
ამბულატორიული მანიპულაციები  50% 500 50% 600 50% 800 50% 1000
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე  25% ულიმიტო 50% ულიმიტო 80% ულიმიტო 90% ულიმიტო 90% ულიმიტო
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება პპ კლინიკებში  80% ულიმიტო 90% ულიმიტო
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება არაკონტრაქტორ კლინიკებში  50% 800 60% 1000
კურაციო გამონაკლისის გარეშე  25% ულიმიტო 50% ულიმიტო 50% ულიმიტო 50% ულიმიტო 50% ულიმიტო
მედიკამენტები PSP სააფთიაქო ქსელში  25% 800 30% 1000 35% 1200 40% 1500 60% 2000
მედიკამენტები სხვა სააფთიაქო ქსელში  15% 800 20% 1000 25% 1200 30% 1500 50% 2000
მედიკამენტი პირადი ექიმის დანიშნულების გარეშე  30% 1500 30% 2000
ფასდაკლება ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები/ჰომეოპათიური საშუალებები/არარეგისტრირებული მედიკამენტები; გამონაკლისებში მითითებული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები (პროვაიდერ სააფთიაქო ქსელში)   25%-მდე ულიმიტო 25%-მდე ულიმიტო 25%-მდე ულიმიტო 30%-მდე ულიმიტო 30%-მდე ულიმიტო
ორსულობა მხოლოდ კლინიკა კურაციოში  90% ულიმიტო
მეორე აზრის მოძიება  100% ერთხელ 100% ერთხელ 100% ერთხელ 100% ერთხელ 100% ერთხელ
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება   50% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება  30% ულიმიტო 60% 1000 70% 1000
ორთოპედია/ორთოდონტია  10%-30% ულიმიტო 10%-30% ულიმიტო 10%-30% ულიმიტო
სადაზღვევო პრემია  180 300.80 420 576 780
სადაზღვევო პრემია კურაციო, ჯერარსი  240 360.80 480 636 840