მედი ექსკლუზივი სტანდარტი

ჯიპიაი ექსკლუზივი

მედი ექსკლუზივი კლასიკი

ჯიპიაი ექსკლუზივი

მედი ექსკლუზივი პრემიუმი

ჯიპიაი ექსკლუზივი
სადაზღვევო პრემია

60

70

85

24 საათიანი ცხელი ხაზი  100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
ექიმის 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაცია  100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
რთული სამედიცინო შემთხვევების მართვა  100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
პროფილაქტიკური გამოკვლევები (მათ შორის სტომატოლოგიაზე)  100% - წელიწადში ერთხელ 100% - წელიწადში ერთხელ 100% - წელიწადში ერთხელ
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება   100% - 5 გამოძახება 100% - 6 გამოძახება 100% - 10 გამოძახება
გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება, უბედური შემთხვევის გამო გადაუდებელი ჰოსპიტალური მომსახურება   100% 20'000 100% 22'000 100% 25'000
ჰოსპიტალიზაცია პროვაიდერში გამონკალისისა და მოცდის პერიოდის მიღმა  10-40% 2500 10-40% 2500 10-40% 2500
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურება  90% 10'000 100% 12'000 100% 15'000
დღის სტაციონარული მომსახურება  70% 10'000 80% 12'000 90% 15'000
ფულადი კომპენსაცია  70 /დღე, მაქს. 10 დღე 80 /დღე, მაქს. 10 დღე 100 /დღე, მაქს. 10 დღე
მეორე აზრის მოძიება  100% ერთხელ 100% ერთხელ 100% ერთხელ
მშობიარობა  100% 700 100% 800 100% 1000
პირადი ექიმის მომსახურება  100% ულიმიტო 100% ულიმიტო 100% ულიმიტო
ამბულატორია ლიმიტის ზემოთ კლინიკა კურაციოში  50% ულიმიტო 60% ულიმიტო 60% ულიმიტო
გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება  100% 1'500 100% 1'800 100% 2'000
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება, ორსულობა პირადი ექიმის სამსახურის ბაზაზე   70% 1'500 80% 1'800 90% 2'000
გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება, ორსულობა ნებისმიერ კლინიკაში  60% 1'500 70% 1'800 90% 2'000
გეგმიური აბმულატორიული მომსახურება, ორსულობა პპ კლინიკებში  70% 1'500 80% 1'800 90% 2'000
მედიკამენტები PSP სააფთიაქო ქსელში  70% 1'500 80% 1'800 90% 2'000
ფასდაკლება ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები/ჰომეოპათიური საშუალებები/არარეგისტრირებული მედიკამენტები; გამონაკლისებში მითითებული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები (პროვაიდერ სააფთიაქი ქსელში)  30% ულიმიტო 30% ულიმიტო 30% ულიმიტო
მედიკამენტები სხვა აფთიაქში  60% 1'500 70% 1'800 80% 2'000
გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება  100% 1'000 100% 1'000 100% 1'000
გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება  50% 1'000 70% 1'000 80% 1'000
ორთოპედიული/ორთოდონტული სტომატოლოგიური მომსახურება  10-30% ულიმიტო 10-30% ულიმიტო 10-30% ულიმიტო