სტანდარტი

პოლისი კომფორტი

პრემიუმი

პოლისი კომფორტი
სადაზღვევო პრემია

13

26

მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა 
გათბობის სისტემების დაზიანება 
კანალიზაციის, წყალგაყვანილობის და ელექტროგაყვანილობის მწყობრიდან გამოსვლა 
წვიმა, სეტყვა, მიწისძვრა, ძლიერი ქარი 
ხანძარი, კვამლი, აფეთქება 
ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა 
მესამე პირის ბოროტგანზრახული ქმედება (ვანდალიზმი) 
ბინის ქირის ანაზღაურება