მიმდინარე აქციები!

დაეზღვიეთ ონლაინ და ისარგებლეთ ფასდაკლებებით სხვადასხვა პროდუქტზე! 


თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის - დაეზღვიეთ ონლაინ, მიიღეთ პოლისი და ისარგებლეთ დაზღვევით ერთი თვის განმავლობაში. სურვილის შემთხვევაში, გააგრძელეთ ჯანმრთელობის დაზღვევით სარგებლობა და დაიწყეთ პოლისის ღირებულების გადახდა მეორე თვიდან. სადაზღვევო პოლისის გაუქმება შესაძლებელია საცდელი პერიოდის ამოწურვამდე ყოველგვარი დამატებითი ხარჯების გარეშე.  


დააზღვიეთ ავტომობილი საუკეთესო ფასად, მიიღეთ საჩუქრად 100 ლარიანი ავტომობილის რეცხვის ვაუჩერი, C.T. Park-ის ვაუჩერი და დამატებითი უფასო სერვისები მთელი წლის განმავლობაში.


აქციები ძალაშია 31 იანვრამდე.